POS mobile devices

Get paid instantly with the myPOS secure payments terminals after every transaction and use/withdraw your money immediately 24/7
using a FREE myPOS e-money account with a corresponding IBAN.

Select POS
terminal model

Select your myPOS payments terminal model according to the features and functions that best suit your needs and ensure 100% secure payments for you and your customers.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Create a
myPOS account

Upon receiving the terminal, you are able to create a free myPOS account by completing the required form and sending the required documents. You can accept card payments immediately.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ myPOS

Start your transactions

By activating your account you can make your transactions 24/7, wherever you are, using the myPOS Business Card which you received Free within your POS terminal package.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ MASTERCARD

myPOS Supremacy

Partnering with iPay International SA, for collecting via credit, debit or prepaid cards
using the myPOS automatic payment terminals provides significant advantages!

No More Waiting! Get Paid Now!

  • One Account - Multiple devices
  • Get Paid Instantly
  • Accept Debit/Credit Cards Wherever Your Business Takes You
  • The Only Complete Solution on the market
  • Convenient All-In-One Package
  • Clear Fees and No Hidden Costs

Tρίτη, 23 Αυγούστου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τα σχετικά πρόσφατα ανυπόστατα δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου, (εντύπου και ηλεκτρονικού) και τα όσα αναφορικά με τη χρήση των μηχανημάτων myPOS αναφέρθηκαν στην κοινή συνέντευξη του επικεφαλής της Οικονομικής Αστυνομίας και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η εταιρία ADP Development A.E. επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:

Α. Η εταιρία μας πωλεί στην Ελλάδα τα τερματικά «myPOS», που αποτελούν καθ’ όλα νόμιμο χρηματοπιστωτικό προϊόν Ευρωπαϊκής Τράπεζας που εδρεύει στη Μάλτα. Πέραν της πώλησης αυτού του προϊόντος, ουδεμία ανάμειξη έχει στην λειτουργία ή την ενεργοποίηση των τερματικών αυτών.

Τα μηχανήματα myPOS ενεργοποιούνται και λειτουργούν μέσω συστήματος της τραπέζης όπως αναλυτικά στη σελίδα ενεργοποίησης του μηχανήματος myPOS και των σχετικών λογαριασμών περιγράφεται.

Η Τράπεζα αυτή είναι ένα πιστωτικό ίδρυμα αδειοδοτημένο και εγκατεστημένο από και σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διέπεται από τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μάλτας, και είναι διαπιστευμένη στην παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών απευθείας διασυνοριακά για όλα ΕΕ κράτη μέλη συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, δηλαδή, χωρίς εγκατάσταση ή λειτουργίες στην Ελλάδα καθώς και στα εξής κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο, υπό την εποπτεία της αρχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Μάλτας.

Στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Τράπεζας εντάσσεται και το «myPOS», το οποίο αποτελεί ένα εγκεκριμένο από την MasterCard, την Visa και την JCB και ολοκληρωμένο σύστημα χρήσης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών που έχουν εκδοθεί από ευρωπαϊκές τράπεζες και κατά το χρόνο ισχύος των capital controls όχι ελληνικές πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, που λειτουργεί όπως τα αντίστοιχα μηχανήματα των Ελληνικών Τραπεζών, εκκαθαρίζοντας όμως άμεσα τις συναλλαγές αφού γίνονται στο σύνολο τους διαδικτυακά και διασυνοριακά από την μια τράπεζα (του κάτοχου της κάρτας) σε άλλη ευρωπαϊκή τράπεζα (του λογαριασμού πίστωσης του ποσού της εκκαθάρισης) χωρίς καμία συμμετοχή ελληνικών αρχών ή πιστωτικών ιδρυμάτων.

Το «MyPOS» είναι μια υπηρεσία πληρωμών, το οποίο περιλαμβάνει μία φορητή συσκευή POS για την αποδοχή πληρωμών με κάρτες με το λογότυπο MasterCard, VISA και JCB (συναλλαγές με κάρτα τεχνολογίας chip & PIN), και μια επαγγελματική κάρτα MasterCard του εμπόρου, που συνδέονται με το λογαριασμό του εμπόρου.

Αυτή η υπηρεσία αφορά σε μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις/πελάτες με νόμιμη επιχείρηση στην Ευρώπη.

Οι έμποροι εγγράφονται στην υπηρεσία μόνοι τους μέσω Διαδικτύου και συνάπτουν ηλεκτρονικά την σχετική Σύμβαση χωρίς την διαμεσολάβηση της εταιρείας μας. Οι έμποροι υποβάλλονται σε μια διαδικασία για τη δέουσα επιμέλεια και ταυτοποίησης και επαλήθευσης, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Β. Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί απολύτως σύννομα με βάση το υπερνομοθετικής ισχύος Ευρωπαϊκό Δίκαιο, μέσα στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων, η οποία ρυθμίζεται σε συγκεκριμένες πρωτογενείς διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου (ιδίως τα άρθρα 63 και 65 της Συνθήκης για την Λειτουργία της ΕΕ), από την οποία απορρέει η ελευθερία κάθε ευρωπαίου πολίτη να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς το κράτος ιθαγένειας του να μπορεί να το εμποδίσει για οποιοδήποτε λόγο.

Η υπηρεσία «MyPOS» δεν σχετίζεται με τη μεταφορά κεφαλαίων από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εκτός Ελλάδας, επειδή το τερματικό μηχάνημα για όσο διαρκούν τα capital controls δέχεται μόνο κάρτες που εκδίδονται από τράπεζες ευρωπαϊκών ή τρίτων χωρών και όχι από ελληνικές τράπεζες και, επιπλέον, η εκκαθάριση αυτών των καρτών γίνεται εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Γ. Η ΠΝΠ της 18-7-2015 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα το αρ. 10 παρ. 1β αυτής δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρωμών όπως η ως άνω Τράπεζα με έδρα τη Μάλτα, η οποία δεν διαθέτει υποκατάστημα ή έδρα στην Ελλάδα και το σύστημα «myPOS», καθώς και για την χρέωση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών που δεν έχουν εκδοθεί από ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με αρ.1, σημείο 1, τελευταία πρόταση της ως άνω ΠΝΠ, η πράξη ισχύει για πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4261/2014 (τεύχος ΦΕΚ Α 107), σύμφωνα με το νόμο 3862/2010 (ιδρύματα πληρωμών έννοια, με άδεια στην Ελλάδα) τα ιδρύματα πληρωμών και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος δυνάμει νόμου 4021/2011 (έννοια ΕΝΙ με άδεια στην Ελλάδα) και τα υποκαταστήματα και αντιπροσώπους ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Δ. Είναι σαφές από αυτό το άρθρο αυτό ότι η ΠΝΠ της 18-7-2015 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τυγχάνει εφαρμογής μόνο για ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, ελληνικά ιδρύματα πληρωμών, και πιστωτικά ιδρύματα της Ε.Ε. ή ιδρύματα ηλεκτρονικών πληρωμών ή ιδρύματα πληρωμών της Ε.Ε, τα οποία έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα ΚΑΙ ΟΧΙ για πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες) και ιδρύματα πληρωμών που δεν έχουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει εν προκειμένω με την συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το σύστημα «myPOS» που παρέχει.

Επιπλέον, η ΠΝΠ της 18-7-2015 δεν απαγορεύει συναλλαγές με κάρτες πληρωμών με το λογότυπο της MasterCard, VISΑ και JCB, που εκδίδονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός Ελλάδας.

Περαιτέρω, Έλληνες πελάτες μπορούν να έχουν πιστωτική ή καρτών πληρωμής που εκδίδονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός Ελλάδας και να κάνουν συναλλαγές με τέτοιες κάρτες, μέχρι τα όρια του εκδότη των καρτών.

Ε. Επίσης, η απόφαση Επιτροπής Έγκρισης των Τραπεζικών Συναλλαγών της 27/11/2015 περιέχει μια άμεση διάκριση κατά των υπηρεσιών πληρωμών της ΕΕ.

Ομοίως, ο περιορισμός του αρ. 1 παρ. 10 εδ. β της ΠΝΠ της 18-7-2016 επιβάλλει μια υπερβολική και εξαιρετικά περιοριστική δέσμευση διότι στην πράξη, ακόμα και αν θέλουν, οι τράπεζες και τα ιδρύματα πληρωμών δεν μπορούν να διαθέσουν ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στους πελάτες τους στην Ελλάδα.

Έτσι όμως στην πράξη η απαίτηση της ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων εντός των κρατών μελών της Ε.Ε. καθώς και η απαίτηση για καταβολή των ποσών που αποκτήθηκαν από έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που εδρεύει στην ΕΕ σε λογαριασμό σε Ελληνική Τράπεζα είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί από τράπεζες και ιδρύματα πληρωμών που εδρεύουν στην ΕΕ και την καθιστά υπερβολική και περιττή σε σχέση με τους επιδιωκόμενους από το εθνικό δίκαιο σκοπούς (βλ. υπόθεση C-244/11, Επιτροπή κατά Ελλάδας).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ότι είναι σε γνώση της ότι «οι ελληνικές τράπεζες είναι απρόθυμες να δώσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών με έδρα στην ΕΕ», γεγονός που οδηγεί σε προσβολή του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά των ελληνικών πληρωμών» (απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 29.07.2016 FISMA/Δ3/rv CHAP2015/03646).

ΣΤ. Επιπλέον, η ΠΝΠ της 18-7-2015 για τα capital controls (τα οποία θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε., μπορούν να είναι ΜΟΝΟ προσωρινά για λόγους δημόσιας τάξης ή δημοσίου συμφέροντος υπό την προϋπόθεση ότι είναι αναλογικά και χωρίς διακρίσεις) δεν εφαρμόζεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα ή ιδρύματα πληρωμών.

Περαιτέρω, με το αρ. 13 της ΠΝΠ της 18-7-2015 ορίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος επιβλέπει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της ΠΝΠ στα ιδρύματα πληρωμών και τους οργανισμούς που μεταφέρουν χρηματικά ποσά από ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό σε ξένο τραπεζικό λογαριασμό επιβάλλοντας πρόστιμο ύψους μέχρι το 10% του ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής.

Αυτό σημαίνει ότι, δυνάμει της ΠΝΠ της 18-7-2015, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια για την άσκηση ελέγχων σε πιστωτικά ιδρύματα ή ιδρύματα πληρωμών για τη συμμόρφωση με τον περιορισμό για τη μεταφορά κεφαλαίων ή μετρητών στο εξωτερικό από λογαριασμό σε Ελληνική Τράπεζα σε τραπεζικό λογαριασμό του εξωτερικού.

Ζ. Η ΠΝΠ δεν περιέχει πρόβλεψη ούτε μπορεί να περιέχει πρόβλεψη για τις διασυνοριακές υπηρεσίες στην Ελλάδα μεταξύ χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αφενός των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν εκδώσει τις χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και επιτρέπουν τη συναλλαγή και της τράπεζας η οποία σε συνεργασία με το ίδρυμα πληρωμών εκκαθαρίζουν τη συναλλαγή και καταθέτουν το προϊόν της σε τραπεζικό λογαριασμό εκτός Ελλάδος.

Η. Σε κάθε περίπτωση, η ΠΝΠ δεν εφαρμόζεται σε εμπόρους ή πελάτες ή τρίτα πρόσωπα στην Ελλάδα που δεν έχουν την δυνατότητα παροχής συστήματος πληρωμών στην Ελλάδα, και οι οποίοι δεν χρεώνουν ελληνικές κάρτες στο τερματικό “myPOS” για όσο χρόνο διαρκούν τα capital controls, καθώς εξάλλου δεν είναι δυνατή η χρέωση ελληνικών καρτών για το διάστημα αυτό.

Θ. Φυσικά, μόνη η χρήση κάθε μηχανήματος POS, ανεξαρτήτως του ιδρύματος στο οποίο γίνεται η εκκαθάριση, δεν μπορεί να αποτελέσει εργαλείο διευκόλυνσης της φοροδιαφυγής, ενώ αντίστοιχα μόνη η χρήση του myPOS από τους εμπόρους δεν μπορεί να αποτελέσει ούτε καν ένδειξη φοροδιαφυγής ή διάπραξης άλλων αδικημάτων, καθώς θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι οι έμποροι που έχουν προμηθευτεί νόμιμα και χρησιμοποιούν το myPOS οφείλουν να το χρησιμοποιούν μόνον οι ίδιοι για τους πελάτες της επιχείρησής τους και ταυτόχρονα να ανταποκρίνονται πλήρως στις φορολογικές ή άλλες υποχρεώσεις τους. Η διαπίστωση διάπραξης φορολογικών αδικημάτων εναπόκειται στους ελέγχους των Ελληνικών φορολογικών αρχών.

Ι. Η εταιρία μας έχοντας πληροφορηθεί τα πρόσφατα ανυπόστατα και συκοφαντικά δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου και τηλεοπτικών καναλιών ή ραδιοφωνικών σταθμών, και επιθυμώντας να διαφυλάξει τα συμφέροντα της ίδιας, των Συνεργατών και των πελατών της αξιώνει την άμεση αποκατάσταση της αλήθειας για την νομιμότητα λειτουργίας του myPOS από τα ελληνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ζητά την δημοσίευση του παρόντος δελτίου τύπου (γραπτά ή σε μορφή ρεπορτάζ), επιφυλασσόμενη ταυτόχρονα ρητά για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός της σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η αλήθεια.

Για την ADP Development ΑΕ